Katastrofe- og beredskabsplan

Med en katastrofe- og beredskabsplan bliver din virksomhed i stand til at reagere på alvorlige driftsforstyrrelser på en struktureret og konstruktiv måde, så nedetiden minimeres.

En katastrofe– og beredskabsplan er en vigtig forudsætning for, at sikker og stabil drift kan genoprettes hurtigst muligt efter en alvorlig driftsforstyrrelse.

Dubex kan hjælpe dig med at udarbejde en katastrofe- og beredskabsplan tilpasset din virksomheds behov eller med test og evaluering af din virksomheds nuværende beredskabsplaner.

Dubex’ tilgang til arbejdet er baseret på retningslinjerne fra ISO 27002 og omfatter:

  • Identifikation og vurdering af de it-systemer, der er omfattet af beredskabsplanen
  • Design, udarbejdelse og dokumentation af beredskabsplanen
  • Implementering, test og formidling af beredskabsplanen
  • Opfølgning på erfaringer og vedligeholdelse

Sådan gør vi:

Processen med at etablere en beredskabsplan omfatter tre overordnede faser: Design, udarbejdelse og implementering.

I designfasen fastlægges din virksomheds ambitionsniveau. Er der eksempelvis behov for at starte på et lavere niveau med fx hændelseshåndtering? Designet er også afhængigt af, at du får identificeret de forretningskritiske processer, samt de it-systemer der skal omfattes af beredskabsplanen.

I forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplanen skal det afklares, hvad der allerede findes af planer og eventuelle eksterne krav til en beredskabsplan. Derudover skal relevante beredskabsscenarier samt roller og ansvar identificeres. Endelig skal håndteringen af de enkelte beredskabsscenarier beskrives og de nødvendige forudsætninger defineres.

Når beredskabsplanen er færdig, skal den implementeres. Det betyder, at de nødvendige forudsætninger, som aftaler med internet- og teleleverandører, (ISP) skal etableres, at planen skal formidles internt – og eksternt hvor det giver mening. Dernæst skal planen testes – både dele af den såvel som ”full-scale interruption”-tests. Endelig er det vigtigt at få fulgt op på erfaringer og sikre løbende vedligeholdelse af planen.

Alt efter hvad din virksomhed allerede har af materiale i dag og hvilke ambitioner I har, kan det være et stort arbejde. Dubex hjælper gerne med rådgivning og sparring i løbet af processen, ligesom vi også kan hjælpe med udarbejdelse af planen og anden dokumentation osv.

Rådgivning og sparring omkring katastrofe- og beredskabsplaner kan suppleres med eksempelvis:

Tag en snak med os om katastrofe- og beredskabsplaner

Tak for din henvendelse. Du hører fra os snarest muligt.