Sikkerhedsbillede

Med et sikkerhedsbillede får du overblik over din virksomheds modenhedsniveau og mål for it-sikkerhed. På baggrund af det får du et grundlag for det videre arbejde med at opnå et tilstrækkeligt højt modenhedsniveau.

Dubex Sikkerhedsbillede giver virksomhedens ledelse et overblik over det nuværende modenhedsniveau baseret på en overordnet gennemgang af de tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforhold holdt op imod det ønskede mål.

Analysen er baseret på 15 best practice-områder fra ISO27002:

 • Risikovillighed og risikovurderinger
 • Informationssikkerhedspolitik
 • Organisering og styring af informationssikkerhed
 • Personalesikkerhed
 • Klassifikation og regler for brug af aktiver
 • Brugeradministration og passwords
 • Brug af kryptering
 • Fysisk sikkerhed og beskyttelse af udstyr
 • Teknisk sikkerhed (inkl. AV, backup, logning mv.)
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
 • Sikkerhed i leverandørforhold/outsourcing
 • Styring af informationssikkerhedshændelser og forbedringer
 • Beredskabsstyring, nødplaner og kontinuitet
 • Overensstemmelse med lovgivning mv.

Sådan gør vi:

Dubex gennemfører éndags-interview med nøglepersoner fra virksomheden inden for organisatorisk, fysisk og it-teknisk sikkerhed.

På baggrund af interviewene behandler og bearbejder Dubex de indsamlede informationer og udarbejder en rapport. Rapporten indeholder:

 • Et overordnet billede af den nuværende it-sikkerhed
 • Anbefalinger til de vigtigste forbedringer af it-sikkerheden
 • Ledelsesresumé med opsummering af virksomhedens modenhedsniveau og mål for it-sikkerhed.

Projektet afsluttes med en afrapportering, hvor blandt andet de lavthængende frugter fremhæves.

Dubex Sikkerhedsbillede kan suppleres med:

Tag en snak med os om sikkerhedsbilledet

Tak for din henvendelse. Du hører fra os snarest muligt.