Teknisk sikkerhedsanalyse

Med en teknisk sikkerhedsanalyse får du overblik over den reelle efterlevelse af de tekniske forhold på et konkret område eller i et konkret system. På baggrund af det kan virksomheden fokusere arbejdet, der skal føre frem til det ønskede sikkerhedsniveau for området/systemet.

Dubex Teknisk sikkerhedsanalyse giver virksomhedens ledelse et billede af den nuværende sikkerhed på et konkret område/for et specifikt system, baseret på en detaljeret gennemgang og test af de tekniske og/eller fysiske forhold.

Analysen omfatter:

  • Gennemgang af sikkerhedsarkitekturen
  • Kontrol af den implementerede sikkerhed, eksempelvis ved scanning eller inspektion
  • Vurdering af den implementerede sikkerhed i forhold til forretningens mål

Sådan gør vi:

Projektet indledes med et opstartsmøde, hvor nærmere detaljer omkring interviews, hvilke systemer der skal gennemgås, behov for og adgang til teknisk dokumentation, fastlæggelse af ip-adresser der skal scannes mv. aftales.

Dubex gennemgår virksomhedens nuværende sikkerhedsstatus inden for de aftalte områder/systemer, eksempelvis i form af en analyse af sikkerhedsarkitekturen i et system.

Den aktuelle implementering efterprøves, eksempelvis ved en scanning af aftalte ip-adresser og/eller kontrol af den fysiske sikkerhed ved inspektion, walk-in test mv.

På baggrund af analysen udarbejder Dubex en rapport. Rapporten indeholder

  • Detaljeret beskrivelse af det nuværende sikkerhedsniveau til brug for it-specialisterne
  • Anbefalinger til forbedringer, der bør gennemføres for at opnå det ønskede sikkerhedsniveau
  • Ledelsesresumé med opsummering af de kritiske udfordringer og forbedringsforslag

Projektet afsluttes med en afrapportering.

Dubex Teknisk sikkerhedsanalyse kan kombineres med eksempelvis:

Tag en snak med os om teknisk sikkerhedsanalyse

Tak for din henvendelse. Du hører fra os snarest muligt.